I Konferencja pt. Nowoczesne technologie usuwania wody z osadów ściekowych. Doświadczenia z budowy i uruchomienia innowacyjnej instalacji elektroosmotycznego odwadniania osadów ściekowych

KonferencjaW dniu 17 marca 2011 r. z inicjatywy PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie, Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz firmy KREVOX ECE. zorganizowano I Konferencję pt. „Nowoczesne technologie usuwania wody z osadów ściekowych. Doświadczenia z budowy i uruchomienia innowacyjnej instalacji elektroosmotycznego odwadniania osadów ściekowych” w związku z realizacją Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej…
 
Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

Informacja znajduje się pod - tym odnośnikiem.