Przetarg - Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów
piątek, 12 lutego 2010 17:19

 

- Ogłoszenie o wyborze oferty -

 

 

SIWZ cz III Przedmiary

SIWZ (Przedmiary)

Tom I - branża drogowa

Tom II A - branża konstrukcyjna

Tom II B - branża konstrukcyjna

Tom III - branża technologiczna

Tom IV A - branża sanitarna wod-kan

Tom IV B - branża sanitarna ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Tom V - branża elektryczna

Tom VI - branża AKPiA

Zagospodarowanie ternu, ogrodzenie, zieleń

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 SIWZ CZ.IV - STWIOR

SIWZ cz III -PFU (C)

Zadanie nr 11 - wodociąg

Załączniki

Załącznik nr 1

Zał. nr 1.1

Zał. nr 1.2

Zał. nr 1.3

Załącznik nr 2

Zał. nr 2.1

Zał. nr 2.2

Zał. nr 2.3

Zał. nr 2.4

Zał. nr 2.5

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zadanie nr 12 - SUW

Załączniki

Załączniki nr 2

Zał. 2.1

Zał. 2.2

Zał. 2.3

Zał. 2.4

Załączniki nr 3

Zał. 3.1

Zał. 3.2

Zał. 3.3

Zał. 3.4

Zał. 3.5

Zał. 3.6

Zał. 3.7

Zał. 3.8

Zadanie nr 13 - Przepompownie (D)

Załączniki

Zał. nr 1

Zał. nr 1.1

Zał. nr 1.2

Zał. 1.3

Zał. nr 2

Zał. nr 2.1

Zał. nr 2.2

Zał. nr 3

Zał. nr 3.1

Zał. nr 3.2

Zał. nr 3.2, rys. 3.2.5-3.2.9

Zał. nr 4