I Konferencja pt. Nowoczesne technologie usuwania wody z osadów ściekowych. Doświadczenia z budowy i uruchomienia innowacyjnej instalacji elektroosmotycznego odwadniania osadów ściekowych

KonferencjaW dniu 17 marca 2011 r. z inicjatywy PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie, Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz firmy KREVOX ECE. zorganizowano I Konferencję pt. „Nowoczesne technologie usuwania wody z osadów ściekowych. Doświadczenia z budowy i uruchomienia innowacyjnej instalacji elektroosmotycznego odwadniania osadów ściekowych” w związku z realizacją Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W imieniu organizatorów gości przywitali Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. Wojciech Ciesielczuk oraz Burmistrz Miasta Tadeusz Garaj.

W spotkaniu udział wzięli prof. Marek Gromiec z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednocześnie doradca premiera ds. ochrony środowiska, kierownictwo
i pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz przedstawiciele kilkunastu gmin i zakładów komunalnych z województwa lubelskiego.

Podczas konferencji zaprezentowana została między innymi innowacyjna (najnowocześniejsza w Polsce) instalacja elektroosmotycznego odwadniania osadów ściekowych, zamontowana w ciągu technologicznym gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie, gdzie po wykładach tematycznych uczestnicy konferencji mieli możliwość wyjazdu na obiekt referencyjny instalacji ELODE.

 

b_200_150_16777215_0___images_stories_konferencja_1-konferencja-jrp-pgkim-hrubieszow_02.jpg b_200_150_16777215_0___images_stories_konferencja_1-konferencja-jrp-pgkim-hrubieszow_03.jpg b_200_150_16777215_0___images_stories_konferencja_1-konferencja-jrp-pgkim-hrubieszow_04.jpg
     
b_200_150_16777215_0___images_stories_konferencja_1-konferencja-jrp-pgkim-hrubieszow_05.jpg b_200_150_16777215_0___images_stories_konferencja_1-konferencja-jrp-pgkim-hrubieszow_06.jpg b_200_150_16777215_0___images_stories_konferencja_1-konferencja-jrp-pgkim-hrubieszow_07.jpg